Tekst grootte: M L XL
Contrast contrast wisselencontrast wisselen

Donateurs opgelet !

Beste donateurs van de Gelderse Blinden Stichting (voorheen Vereniging).
In verband met oplopende bankkosten en teruglopende donaties heeft het
bestuur van de Gelderse Blinden Stichting per 18 augustus 2022 besloten haar
ING-bankrekening NL45 INGB 0000 8432 07 op te heffen.
Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de maand-, kwartaal- of jaardonaties die wij
in de afgelopen jaren van u hebben mogen ontvangen. Natuurlijk gaat ons werk
gewoon door en voorbeelden daarvan kunt u op deze website terugvinden.
Mocht u uw donatie willen voortzetten dan kan dat op
Rabobankrekening NL77 RABO 0381 6377 00 t.n.v. Gelderse Blinden Stichting.

Het bestuur van de GBS