Tekst grootte: M L XL
Contrast contrast wisselencontrast wisselen

Wat hebben wij van u nodig. 

Ons doel is om zoveel mogelijk slechtziende en blinde mensen financieel te ondersteunen. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat de door ons verstrekte financiële bijdragen juist worden besteed. Om die reden zijn er een aantal criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen.

Het is ook mogelijk dat een hulpverlenende (zorg)organisatie een aanvraag namens u indient.

Vraag direct financiële ondersteuning aan

Particulieren Organisaties

Hieronder vind u een volledig overzicht van de door ons gestelde criteria.

Alle criteria op een rij. 

 1. Een onderbouwing over de aard en de reden voor het aanvragen van financiële ondersteuning.
 2. Een verklaring waaruit de ernst van uw beperking blijkt (bv. een rapport van een oogarts of zorginstelling).
 3. Een overzicht van het vrij besteedbaar inkomen (bv. een uitkeringsoverzicht) en van de vaste lasten.
 4. Indien van toepassing een opgave van andere fondsen waarbij de aanvraag ook is ingediend en welke bedragen al zijn toegewezen.
 5. Het bankrekeningnummer waarnaar de aangevraagde financiële ondersteuning moet worden overgemaakt.

De aard van de ondersteuning kan zijn het vergoeden van

 • Studiekosten en -materiaal
 • Brillen, lenzen en hulpmiddelen voor het optimaal benutten van het nog overgebleven gezichtsvermogen die elders niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed
 • Hulpmiddelen ter verbetering van oriëntatie en mobiliteit, zoals fietsen
 • Bijzondere inrichtings- en huisvestingskosten
 • Sport- en vrijetijdsmateriaal

 

Let op: Er wordt geen financiële bijdrage geleverd in de volgende gevallen

 • Bij terugkerende kosten. Wij keren alleen éénmalige bijdragen uit
 • Geen leningen of hypotheken of openstaande schulden
 • Ook keren we geen vergoeding voor vakantiekosten uit. Daarvoor kunt u terecht bij het vakantiefonds, een samenwerkingsverband met andere fondsen
 • Aanvragen voor computers worden ook niet vergoed. Daarvoor kunt u zich wenden tot het ICT-fonds dat eveneens een samenwerkingsverband is

XX

Vraag direct financiële ondersteuning aan

Wij proberen iedere aanvraag zo spoedig en adequaat mogelijk af te handelen. Mocht u nog vragen, suggesties of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.
 

XX