Tekst grootte: M L XL
Contrast contrast wisselencontrast wisselen

ANBI erkenning

Gegevens t.b.v. de A.N.B.I. erkenning

Gelderse Blinden Stichting – ANBI status – juni 2023 »  Download jaarrekening per 31 december 2022

Algemeen

Naam
Gelderse Blinden Stichting

Fiscaal nummer
2621071

KvK nummer
40120763

Contactgegevens

Mail: info@gelderseblinden.nl

Telefoon: 06-38751714

Postbus 181
6880 AD VELP GLDBestuur

Voorzitter
dhr. E.J.G.M. Weijers

Penningmeester
dhr. H.C.R. Rutgers

Algemene zaken/Secretaris a.i. 
mw C. Laagland-Lokum

Algemene zaken
mw. G.M.A. Korzilius

 

Doelstelling

Uit de Statuten van de Gelderse Blinden Stichting:

Artikel 2. Doelstelling

  • De Stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële steun aan blinden en slechtzienden en aan instellingen welke zich bewegen op het gebied van blinden- en/of slechtziendenzorg en/of onderzoek ter voorkoming en genezing van visuele handicaps.
  • Het bevorderen van verzorging, ontwikkeling en ontspanning van blinden en slechtzienden.

Beleidsplan

Het beleid is er in principe op gericht de netto-opbrengsten van het kapitaal volledig te benutten voor de subsidieverstrekking.
Het huidige uitgangspunt is dat de subsidies moeten worden opgebracht door de opbrengsten van het vermogen. Hierbij kunnen we een nuancering aanbrengen. De relatie tussen het beschikbare budget en de te verstrekken subsidies hoeft niet beslist per jaar sluitend te zijn. Een redelijke overschrijding in een bepaald jaar moet mogelijk zijn, waarbij het streven dan moet zijn om dit de daaropvolgende jaren te compenseren. De Gelderse Blinden Stichting voert geen actief beleid voor fondsenwerving.

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst. Alle bestuursleden werken op geheel vrijwillige basis, slechts werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Bestuursleden kunnen een theoretische beloning van € 1.500,- per jaar ontvangen die zij direct weer doneren aan de Gelderse Blinden Stichting.

Uitgeoefende activiteiten

 

  • Steun aan blinden en slechtzienden (diverse hulpmiddelen, brillen, lenzen, verlichting etc)
  • Steun aan medisch onderzoek van de Rasboud Universiteit
  • Steun aan het ICT-fonds van de LSBS
  • Steun aan het Vakantiefonds van de LSBS
  • Steun aan diverse sportevenementen voor blinden en slechtzienden 
  • Steun aan projecten ten behoeve van blinden en slechtzienden dagbestedingsinstellingen