Tekst grootte: M L XL
Contrast contrast wisselencontrast wisselen

Al meer dan 100 jaar behulpzaam

Gelderse-Blinden-Vereeniging-logo-oud

Zelfredzaamheid, dat was het doel van de blinden in Gelderland toen zij meer dan honderd jaar geleden de Gelderse Blinden Vereeniging oprichtten. Inmiddels is de Gelderse Blinden Vereeniging overgegaan in de Gelderse Blinden Stichting (GBS). De Gelderse Blinden Stichting is de rechtsopvolger van de Gelderse Blinden Vereeniging. Onze doelstelling is echter onveranderd gebleven. Nog steeds bieden wij financiële ondersteuning aan blinden en slechtzienden die dat nodig hebben.

Doelstelling Gelderse Blinden Stichting

Op 12 november 1912 werd in een koffiehuis in Arnhem de Gelderse Blinden Vereeniging opgericht. De eerste voorzitter was Rik Koops, die sinds zijn twaalfde blind was. Hij bleef tot aan zijn dood in 1964 voorzitter. In de eerste jaren bestonden de activiteiten hoofdzakelijk uit het verstrekken van financiële steun aan blinden. Deze financiële steun was gebaseerd op giften, de zogenaamde blindenpenning en legaten. In de jaren die volgden werden de activiteiten van de stichting uitgebreid. Zo werd de Gelders Blinden Industrie opgericht om arbeidsplaatsen te creëren voor blinden.

Ook werd een eigen winkel geopend. In deze winkel werden handwerkproducten verkocht die door blinden waren vervaardigd. In 1929 werd het eerste eigen tehuis geopend waar vier blinde mensen werkten en woonden. In de loop der jaren nam geleidelijk het aantal locaties en opgevangen personen toe.

 

Oorlogsjaren

Tijdens de slag om Arnhem in 1944 kwam een aantal van deze locaties onder vuur te liggen en sommige locaties werden volledig verwoest. De bewoners bleven gelukkig ongedeerd, maar moesten wel ergens anders onder worden gebracht. Na de oorlog werd de schade opgemaakt en bleken veel panden in zeer slechte staat te verkeren. Ook een groot gedeelte van het inventaris was verdwenen. Met veel pijn en moeite werden de locaties hersteld en de bewoners konden eind 1945 terugkeren.

Strengere regelgeving

Tot aan 1970 ging het werk op de oude voet verder. Echter, de jaren die volgden waren een stuk turbulenter. De meeste panden moesten worden opgeknapt en onderhouden. Juist in deze periode stelde de overheid steeds hogere eisen aan inrichting, veiligheid en medische zorg. Ook de winkelverkoop kwam onder druk te staan als een gevolg van de toestroom van goedkope producten uit andere werelddelen. Dit alles resulteerde in de sluiting van de werkplaats eind 1978.

Missie voortzetten

Ook het internaat moest noodgedwongen haar deuren sluiten wegens de hoge kosten bij renovatie- en nieuwbouwplannen. De overgebleven bewoners werden eind 1980 ergens anders ondergebracht en de eigen panden werden verkocht. De opbrengsten van deze verkoop en de banktegoeden werden vervolgens ondergebracht in de Gelderse Blinden Stichting. Die werd opgericht om deze financiële middelen te beheren. De GBS heeft dit kapitaal belegd.

Tot op de dag van vandaag worden de opbrengsten uit deze beleggingen gebruikt om onze missie te continueren. Op deze wijze blijven we ons inzetten om alle blinde en slechtziende mensen, met weinig financiële middelen te ondersteunen, en hen te helpen een normaal bestaan te hebben. De moeizame en spaarzame wijze waarop het geld in het verleden bijeen is gebracht, doet ons wel beseffen dat we hier zorgvuldig mee om moeten blijven gaan.